Modell av oppdrettsfartøy testes i basseng.

Forskerne kan simulere ulike situasjoner på anleggene ved hjelp av modeller. (Foto: Eivind Lona, Sintef)