Asle Hammer Berget Gaston Courtade Susanne Hansen Troøyen og Tina Dahlgren Foto Per Henning NTNU

Asle Hammer Berget, Gaston Courtade, Susanne Hansen Troøyen og Tina Dahlgren forsker på enzymer som kan bidra til å løse et stort miljøproblem. Foto: PEr Henning, NTNU

Enzymer. Bildet viser forskerteamet.

Asle Hammer Berget, Gaston Courtade, Susanne Hansen Troøyen og Tina Dahlgren forsker på enzymer som kan bidra til å løse et stort miljøproblem. Foto: PEr Henning, NTNU