IMG_2147

Bilde av ulike grafiske mønstre.

Forståelsen av hvilke manglende biter som passer inn i ulike grafiske mønstre kan fortelle noe om språkforståelse og språkutvikling.