barnibyen_collage-RESIZE

Barns lek foregår overalt. Å tilrettelegge for lek handler derfor ikke bare om å etablere lekeplasser, men også om å tilrettelegge gater og plasser for utforskende lek. Fotoillustrasjon fra prosjektet/SINTEF