Gråspurv Foto Thomas Kvalnes NTNU

Forskerne studerer gråspurv for å avdekke hvilke faktorer som bestemmer sjansen for at en øy-bestand dør ut eller ikke. Foto: Thomas Kvalnes, NTNU

Arter. Bildet viser gråspurv.

Forskerne studerer gråspurv for å avdekke hvilke faktorer som bestemmer sjansen for at en øy-bestand dør ut eller ikke. Foto: Thomas Kvalnes, NTNU