Morsmelk 1 Foto Colourbox

Mange morsmelkerstatninger lover mye. Flere hevder at de bidrar til å utvikle hjernen, øker immuniteten og fremmer barnas vekst og utvikling. Men bevisene er ofte dårlige. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Morsmelkerstatninger. BIldet viser en mor som gir melk til en baby.

Mange morsmelkerstatninger lover mye. Flere hevder at de bidrar til å utvikle hjernen, øker immuniteten og fremmer barnas vekst og utvikling. Men bevisene er ofte dårlige. Illustrasjonsfoto: Colourbox