960px-Krambugata_2019_FotoKjerstiLie

Krambugata som tildels sammenfaller med Kaupmannastrete