Maritim digital sikkerhet skrivebordsøving Foto Eli Anne Tvergrov NTNU

Medan halve gruppa var i skipssimulatorane hadde dei andre skrivebordsøving før felles refleksjon, gjennomgang og oppsummering. Mange læringspunkt vart henta ut. Foto: Eli Anne Tvergrov, NTNU

Biletet er frå ei øving rundt bordet.

Medan halve gruppa var i skipssimulatorane hadde dei andre skrivebordsøving før felles refleksjon, gjennomgang og oppsummering. Mange læringspunkt vart henta ut. Foto: Eli Anne Tvergrov, NTNU