maritim-digital-sikkerhet-ovelse_foto-eli-anne-tvergrov-ntnu

Cybersikkerheit. BIletet er frå brua i simulatoren.