Kevin Jones Foto Børge Sandnes NTNU

– Det er store verdiar som står på spel. Det svake ledet er mennesket og det er dette leddet som må styrkast. Mennesket er ressursen om bord som kan handtere ein slik situasjon: Professor Kevin Jones leiar av «Maritime Cyber Threats Research Group» og Cyber SHIP-lab ved Universitetet i Plymouth. Foto: Børge Sandnes, NTNU

Cybersikkerheit. Biletet viser Kevin Jones.

– Det er store verdiar som står på spel. Det svake ledet er mennesket og det er dette leddet som må styrkast. Mennesket er ressursen om bord som kan handtere ein slik situasjon: Professor Kevin Jones leiar av «Maritime Cyber Threats Research Group» og Cyber SHIP-lab ved Universitetet i Plymouth. Foto: Børge Sandnes, NTNU