Jetmund_Fure-Grøtting_EATVERGROV-NTNU

Ein av kursdeltakarane var Jetmund Fure Grøtting, Vessel Manager Subsea Construction frå Solstad Offshore ASA. Han var godt fornøgd med utbyttet han fekk. Foto: Eli Anne Tvergrov, NTNU

Biletet viser Jetmund Fure Grøtting.

Ein av kursdeltakarane var Jetmund Fure Grøtting, Vessel Manager Subsea Construction frå Solstad Offshore ASA. Han var godt fornøgd med utbyttet han fekk. Foto: Eli Anne Tvergrov, NTNU