Haugli Sandvik Erstad Foto Eli Anne Tvergrov NTNU

Stipendiat Marie Haugli-Sandvik og Erlend Erstad forskar og har parallelt bygd opp eit maritimt digitalt sikkerheitskurs. Truleg er dette det fyrste av sitt slag her landet. Kurset er gjennomført som eit resultat av NTNUs samarbeid med den maritime industrien og andre universitet og høgskular. Foto: Eli Anne Tvergrov, NTNU

Biletet viser Marie Haugli-Sandvik og Erlend Erstad.

Stipendiat Marie Haugli-Sandvik og Erlend Erstad forskar og har parallelt bygd opp eit maritimt digitalt sikkerheitskurs. Truleg er dette det fyrste av sitt slag her landet. Kurset er gjennomført som eit resultat av NTNUs samarbeid med den maritime industrien og andre universitet og høgskular. Foto: Eli Anne Tvergrov, NTNU