Vannkraft dam Foto Shutterstock NTB

produsentane i norsk vasskraftindustri bruker avansert matematikk når dei skal rekne ut korleis dei skal regulere vassnivået i magasina. Foto: Shutterstock, NTB

Vasskraft. Bildet viser en dam bygget for vannkraft.

produsentane i norsk vasskraftindustri bruker avansert matematikk når dei skal rekne ut korleis dei skal regulere vassnivået i magasina. Foto: Shutterstock, NTB