5DM42576 Antarktis Foto Ola Fredin NTNU

Doktorgradsstudent Jenny Newall tar notater høyt oppe i Heimefrontfjella. Her samlet de inn en løs stein, men den viste seg å være bragt dit av isen. Det var så kaldt og vindfullt at de beholdt hjelmene på for å holde seg varme. Foto: Ola Fredin, NTNU

Bildet viser Jenny Newall i Antarktis.

Doktorgradsstudent Jenny Newall tar notater høyt oppe i Heimefrontfjella. Her samlet de inn en løs stein, men den viste seg å være bragt dit av isen. Det var så kaldt og vindfullt at de beholdt hjelmene på for å holde seg varme. Foto: Ola Fredin, NTNU