5DM42359 Antarktis Foto Lars Eriksson Polarforskningssekretariatet

Samme sted som i forrige bilde, der professor Ola Fredin tar notater etter innsamling. Foto: Ola Eriksson, Polarforskningssekretariatet

Antarktis. Bildet viser professor Ola Fredin i Antarktis.

Samme sted som i forrige bilde, der professor Ola Fredin tar notater etter innsamling. Foto: Ola Eriksson, Polarforskningssekretariatet