5DM42204 Antarktis Foto Ola Fredin NTNU – Copy

Antarktis. Bildet viser Carl Lundberg og Jenny Newall i Antarktis.

Innsamling av stein ved fjellet Månesigden i Heimefrontfjella. Den polerte steinoverflaten indikerer at den har vært dekket av et islag. Forskerne analyserte steinen for kosmogene isotoper som viser hvor lenge steinen har vært tildekket. Fjellguide Carl Lundberg noterer, mens doktorgradsstudent Jenny Newall samler inn prøven. Foto: Ola Fredin, NTNU