Mausund 1

Mausund og Froan naturreservat er svært forurenset av plast. Foto: Mausund feltstasjon

Mausund. Bildet viser plastforurenset jord.

Mausund og Froan naturreservat er svært forurenset av plast. Foto: Mausund feltstasjon