Buss covid Foto Shutterstock NTB

Selv etter pandemien reiser færre av oss kollektivt enn før. Hjemmekontor og digitale møter er blant det som påvirker reisevanene våre. Foto: Shutterstock, NTB

Vaner. Bildet viser folk med maske på en buss.

Selv etter pandemien reiser færre av oss kollektivt enn før. Hjemmekontor og digitale møter er blant det som påvirker reisevanene våre. Foto: Shutterstock, NTB