Lettuce_Photo by Jana Pavlova_visualreflections.no

Gror som bare det: Denne salaten er dyrket i “jord” av cellulose og med urin som gjødsel. Foto: Galina Simonsen

Gror som bare det: Denne salaten er dyrket i "jord" av cellulose og med urin som gjødsel. Foto: Jana Pavlova

Gror som bare det: Denne salaten er dyrket i "jord" av cellulose og med urin som gjødsel. Foto: Galina Simonsen