Forskere i felt Foto Anders L Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet

Forskere fra SustHErb-prosjektet som ga grunnlagsdata. Foto: Anders L Kolstad, NTNU Vitenskapsmuseet

Elgen. Bildet viser to forskere ute i naturen.

Forskere fra SustHErb-prosjektet som ga grunnlagsdata. Foto: Anders L Kolstad, NTNU Vitenskapsmuseet