Elg innhegning Foto Sten Ivar Tønsberg

Et luftfoto av et innhegnet område (den røde boksen, en flate elgen ikke kommer til i) ved ett av de studerte områdene. Dette viser klart forskjellen i tetthet av trær, høyde og artssammensetning sammenlignet med områdene som ligger rundt. Foto: Sten Ivar Tønsberg

Elgen. Luftfotoet viser det avgrensede området der skogen har vokst seg tettere og høyere.

Et luftfoto av et innhegnet område (den røde boksen, en flate elgen ikke kommer til i) ved ett av de studerte områdene. Dette viser klart forskjellen i tetthet av trær, høyde og artssammensetning sammenlignet med områdene som ligger rundt. Foto: Sten Ivar Tønsberg