Elg Foto Endre Grüner Ofstad

Denne krabaten kan gjøre stor skade. Men det er mulig å finne en løsning som er bra for klimaet, artsmangfoldet og skogindustrien. Foto: Endre Grüner Ofstad

Elgen. Bildet viser en elg som beiter.

Denne krabaten kan gjøre stor skade. Men det er mulig å finne en løsning som er bra for klimaet, artsmangfoldet og skogindustrien. Foto: Endre Grüner Ofstad