istock-1432338243-RESIZE

Kappløpet om å skaffe nok ressurser er i gang, men fremdeles er vi flere runder unna oppløpssiden. Må vi tape natur for å få fatt i sjeldne og verdifulle råstoffer som skal hjelpe det grønne skiftet? Illustrasjonsfoto: iStock