Fish in flask1 Foto Alexander Fiedler NTNU

Forskere ved NTNU greier å holde yngelen bakteriefri i opptil 12 uker etter at eggene er klekket. Det er virkelig praktisk for forsøk som en dag kan gjøre fisken friskere. Foto: Alexander Fiedler, NTNU

Laks. Bildet viser et glass med lakseyngel med plommesekk.

Forskere ved NTNU greier å holde yngelen bakteriefri i opptil 12 uker etter at eggene er klekket. Det er virkelig praktisk for forsøk som en dag kan gjøre fisken friskere. Foto: Alexander Fiedler, NTNU