Storheia vindpark

Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindkraft på Fosen var et brudd på menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse. Men fortsatt er det uvisst hva som vil skje med vindparken og fjellområdet. Foto: NTB

Sørsamisk. Bildet viser reinsdyr ved vindmøller på Fosen.

Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindkraft på Fosen var et brudd på menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse. Men fortsatt er det uvisst hva som vil skje med vindparken og fjellområdet. Foto: NTB