Aksjon Storheia 2018 Foto Naturvernforbundet

Fra demonstrasjonen mot utbyggingen av Storheia 17. april 2018. Foto: Naturvernforbundet

Sørsamisk. Bildet viser hindringer i veien, blant annet en gamme.

Fra demonstrasjonen mot utbyggingen av Storheia 17. april 2018. Foto: Naturvernforbundet