Figur_Forskersonen

Hvor mye areal som kreves for å dekke strømforbruket
til seksti tusen norske husstander (1 terrawatttime) med samtlige kraftteknologier. Illustrasjon: NTNU

Kjernekraft. Illustrasjonen viser arealbruk for ulike energikilder.

Hvor mye areal som kreves for å dekke strømforbruket til seksti tusen norske husstander (1 terrawatttime) med samtlige kraftteknologier. Illustrasjon: NTNU