Legeringer Foto Shutterstock NTB

Legeringer av aluminium brukes blant annet innenfor luftfart, romfart og annen transport fordi materialene kombinerer styrke med lav vekt. Foto: Shutterstock, NTB

Aluminium. BIldet viser landingshjul på et fly.

Legeringer av aluminium brukes blant annet innenfor luftfart, romfart og annen transport fordi materialene kombinerer styrke med lav vekt. Foto: Shutterstock, NTB