Moria-leiren som brant

Morialeiren brant i 2020. Da ble 13.000 flyktninger husløse. Foto: Privat

Moria. Bilde fra leiren som brant.

Morialeiren brant i 2020. Da ble 13.000 flyktninger husløse. Foto: Privat