Wooden block with percentage symbols rising and the economy is improving monetary and mortgage interest rate ideas.

Hva er EU-taksonomien? Illustrert ved klosser som md prosenttall på en seng av bark med grønn bakgrunn.

Hva er EU-taksonomien? Illustrert ved klosser som md prosenttall på en seng av bark med grønn bakgrunn.

Grønn eller brun virksomhet? EU-taksonomien vil snart gjøre seg gjeldende også for norske virksomheter. Illustrasjonsfoto: iStock