hololensihelserom

Lege undersøker pasient ved hjelp av hololens på lokalt helseus.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsavdelingen, Helgelandssykehuset.