Fortann med velavgrenset opacitet

tannhelse

Foto: Anne Skaare, UiO