IMG_1349

Nathalie Labonnote i SINTEF.

Nathalie Labonnote i SINTEF.

Nathalie Labonnote liker at tekniske detaljer som vanligvis er skjult, er synlige. Her kan hun hver dag se hvordan massivtreveggen er satt sammen.