Vindkraft Smøla Foto Shutterstock NTB

Vi lager ikke alltid nok kraft til oss selv. Her fra Smøla. Foto: Shutterstock, NTB

Strøm. Bildet er fra vindkraftparken på Smøla.

Vi lager ikke alltid nok kraft til oss selv. Her fra Smøla. Foto: Shutterstock, NTB