Group,Of,Business,People,Working,In,The,Office,Concept

Møtebord sett ovenfra, mye rot på bordet, sju mennesker ses rundt bordet.