snusboks

Tom snusboks ligger og slenger på gata.

Plasten i snusboksen har høy kvalitet og kan bli til nye produkter.

Plasten i snusboksen har høy kvalitet og kan bli til nye produkter. Foto: Christina Benjaminsen