Fiberoptiske kabler 2

Konseptet bak observatoriet. Kloden øverst til høyre viser det omfattende nettverket av eksisterende fiberoptiske kabler. (Gule linjer.) Det forstørrede området nede til venstre viser nøkkeldeler av observatoriet og de ulike mulighetene som inkluderer distribuert akustisk måling, mulighet for å følge og identifisere hvaler, skip, stormer og jordskjelv. Alt dette prosesseres i sanntid, settes sammen og sendes opp i skyen. Illustrasjon fra Landrø et al. Sensing whales, storms, ships and earthquakes using an Arctic fibre optic cable. Sci Rep 12, 19226 (2022).

Fiberoptiske. Illustrasjonen viser hvordan fiberoptiske kabler finnes mange steder på kloden.

Konseptet bak observatoriet. Kloden øverst til høyre viser det omfattende nettverket av eksisterende fiberoptiske kabler. (Gule linjer.) Det forstørrede området nede til venstre viser nøkkeldeler av observatoriet og de ulike mulighetene som inkluderer distribuert akustisk måling, mulighet for å følge og identifisere hvaler, skip, stormer og jordskjelv. Alt dette prosesseres i sanntid, settes sammen og sendes opp i skyen. Illustrasjon fra Landrø et al. Sensing whales, storms, ships and earthquakes using an Arctic fibre optic cable. Sci Rep 12, 19226 (2022).