Figur 2 alginat

Figur 2. Figuren illustrer positivt ladde atomer (oransje) som binder sammen alginat (tråder), og danner eggekartong-lignende strukturer. Me2+ betyr at det er et metall med en positiv ladning på 2.

Figur 2. Figuren illustrer positivt ladde atomer (oransje) som binder sammen alginat (tråder), og danner eggekartong-lignende strukturer. Me2+ betyr at det er et metall med en positiv ladning på 2.