Figur 1 alginat

Figur 1. Figuren viser en enkel krystallstruktur hvor det er ett atom i hvert hjørne av en kube, hvor alle atomene er eksponert for overflaten. Hvis denne «partikkelen» vokser slik at det er 4 atomer langs hver side, vil antall eksponerte atomer reduseres til 75%, siden flere av atomene blir «stengt» inne av de andre.

Figur 1. Figuren viser en enkel krystallstruktur hvor det er ett atom i hvert hjørne av en kube, hvor alle atomene er eksponert for overflaten. Hvis denne «partikkelen» vokser slik at det er 4 atomer langs hver side, vil antall eksponerte atomer reduseres til 75%, siden flere av atomene blir «stengt» inne av de andre.