Einar Næss Jensen Superdatamaskin Vilje 2016

Einar Næss Jensen jobber med daglig drift av databehandlingen som superdatamaskiner ved NTNU utfører. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Overskuddsvarme. Bildet viser Einar Næss Jensen ved superdatamaskinen Vilje.

Einar Næss Jensen jobber med daglig drift av databehandlingen som superdatamaskiner ved NTNU utfører. Foto: Thor Nielsen/NTNU