Natasa Nord Foto Geir Mogen NTNU

Professor Natasa Nord forsker på å effektivisere kontrollsystemer for oppvarming, inkludert den typen som brukes på campus Gløshaugen. Foto: Geir Mogen/NTNU

Overskuddsvarme. Bildet viser Natasa Nord.

Professor Natasa Nord forsker på å effektivisere kontrollsystemer for oppvarming, inkludert den typen som brukes på campus Gløshaugen. Foto: Geir Mogen/NTNU