Natasa Nord 2 Foto Geir Mogen NTNU

Nedkjøling og oppvarming henger uløselig sammen, kjøling handler tross alt om å flytte varme fra ett sted til et annet. Foto: Geir Mogen/NTNU

Overskuddsvarme. Bildet viser professor Natasa Nord.

Nedkjøling og oppvarming henger uløselig sammen, kjøling handler tross alt om å flytte varme fra ett sted til et annet. Foto: Geir Mogen/NTNU