Lesing 1 Foto Colourbox

Med en ny metode knakk alle barna i første klasse lesekoden i løpet av året. Trivselen økte også. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lesing. Bildet viser to barn som leser i sofaen.

Med en ny metode knakk alle barna i første klasse lesekoden i løpet av året. Trivselen økte også. Illustrasjonsfoto: Colourbox