Lesing 2 Foto Colourbox

Gode leseferdigheter er en stor fordel, ikke bare for å gjøre det godt på skolen, men også for trivselen, Illustrasjonsfoto: Colourbox

LEsing. Bildet viser barn som leser på gulvet.

Gode leseferdigheter er en stor fordel, ikke bare for å gjøre det godt på skolen, men også for trivselen, Illustrasjonsfoto: Colourbox