Resirk av betongslam benyttet i veibyggingspilot

Hånd som holder i små betongkuler som består av resirkulert betongslam.

Resirkulert betong.

Dette er resirkulert betongslam som blir brukt til veibygging. Foto: SINTEF