christian-john-engelsen-RESIZE

SINTEF-forsker Christian John Engelsen forsker på betong både på laboratoriet i Oslo og på nybygde gulv i Mumbai.  Foto: Georg Mathisen