betongkloss-b-RESIZE

På laboratoriet står betongklossene fra India og nedknust betong med resirkulert betongslam. Her måles det hvor mye CO₂ de tar opp. Foto: Georg Mathisen