IMG_8305

Flammer i forbrenningsovn for søppel. Foto: SINTEF

Forbrenningsovn for søppel.

Forbrenningsovn for søppel.