Vårerteknapp_Lathyrus vernus

Vårerteknapp (Lathyrus vernus) samlet inn med 80 års mellomrom 11. juni i Strindamarka i Trondheim. Eksemplaret til venstre ble samlet inn i 1939, og planten blomstrer. Planten til høyre er samlet inn i 2019, og har allerede satt frø. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Klimaet. Bildet viser vårerteknapper.

Vårerteknapp (Lathyrus vernus) samlet inn med 80 års mellomrom 11. juni i Strindamarka i Trondheim. Eksemplaret til venstre ble samlet inn i 1939, og planten blomstrer. Planten til høyre er samlet inn i 2019, og har allerede satt frø. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet