Jonsvatnet innsamling Foto Per Gätzschmann

Renate Kvernberg og Karstein Hårsaker fra NTNU VItenskapsmuseet samler inn dyreplankton i Jonsvatnet. De holder dermed innsamlingene ved like. Foto: Per Gätzschmann, NTNU Vitenskapsmuseet

Klimaet. Bildet viser Renate Kvernberg og Karstein Hårsaker som samler inn dyreplankton mens de sitter i en båt.

Renate Kvernberg og Karstein Hårsaker fra NTNU VItenskapsmuseet samler inn dyreplankton i Jonsvatnet. De holder dermed innsamlingene ved like. Foto: Per Gätzschmann, NTNU Vitenskapsmuseet